سنتزالکتروشیمای نانو ذرات روی اکسید ) ZnO ( بر روی بستر Si و مطالعه کابرد این نانو ذرات به عنوان بیوسنسوردر شناسایی مقادیر ناچیز هیدروژن پراکسید در بدن

چکیده مقاله

نانو ذرات روی اکسید ) ZnO ( به روش الکتروشیمایی و در پتانسیل UPD بر روی بستر سیلیکون سنتز
شدند . اکسید شدن لایه های اتمی روی به روی اکسید با تکنیک ولتامتری چرخه ای و لایه نشانی در پتانسیل کنترل
شده انجام شد. نانو ذرات بدست آمده با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس ) XRD ) , میکروسکوپ روبشی
الکترونی ) SEM ( و طیف سنجی پراش اشعه ایکس ) EDS ( بررسی شده اند. در مرحله بعدی کابرد این نانو ذرات به
عنوان بیوسنسور برای شناسایی مقادیر ناچیز هیدروژن پراکسید در بدن مورد بررسی قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیما رضالو؛داوود چوب فروش؛ ۱۳۹۴، سنتزالکتروشیمای نانو ذرات روی اکسید ) ZnO ( بر روی بستر Si و مطالعه کابرد این نانو ذرات به عنوان بیوسنسوردر شناسایی مقادیر ناچیز هیدروژن پراکسید در بدن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7187-Electrochemical-properties-of-nano-particles-ZnO-prepared-by-UPD(electrochemical-underpotential-deposition)-on-the-Si-and-study-effect-of-nano-particles-the-identify-H2O2

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیما رضالو؛داوود چوب فروش؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل