ارزیابی عددی تاثیر اعمال حرارت و سربار بر مقاومت برشی خاک رس اشباع

چکیده مقاله

با پیشرفت صنعت و رشد تعداد نیروگاه های هسته ای برای تولید نیرو و کاربرد روزافزون مواد پرتوزا در صنعت، مسایل گوناگونی در خصوص دفع و انبار کردن مواد زائد هسته ای در پیش روی متخصصین قرار گرفته است. روشهای متعددی برای دفع این ضایعات به منظور کاهش اثرات سوء پسماندهای رادیواکتیو از سوی محققین مانند دفن در خاک رسی اشباع در اعماق خاک و ایجاد یک لایه خاک رس ضخیم اشباع در اطراف زباله هسته ای می باشد. در تحقیق حاضر تاثیر حرارت بر پوشش خاک رسی مدفن مهندسی ناشی از دفن زباله های هسته ای در اعماق خاک با استفاده از نرم افزار ABAQUS به صورت سه 12 متر و در شرایط زهکشی *12* بعدی مدلسازی گردید. خاک رس پوشش به صورت عادی تحکیم یافته اشباع به ابعاد 22 شده در نظر گرفته شده است. زباله هسته ای به عنوان منبع حرارتی در مرکز مدفن )عمق 12 متری( و به صورت یک نقطه حرارتی مدلسازی و تاثیر همزمان حرارت در دو بازه دمایی 02 و 122 درجه سانتیگراد و سربار )سه مقدار 122،222 و 022 کیلو پاسکال( اعمال شده بر مقاومت برشی خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اعمال حرارت در خاک موجب افزایش حجم منافذ موجود در خاک شده و درنتیجه نفوذپذیری خاک افزایش می یابد، درنتیجه اضافه فشار آب حفره ای افزایش و تنش موثر کاهش می یابد. اما در یک بازه زمانی معین این اضافه فشار اب حفرهای که در اثر انبساط خاک و افزایش حجم منافذ موجو در خاک رسی اشباع ایجاد شده است مستهلک و متعاقب آن تنش موثر افزایش می یابد. اما حضور سربار در پوشش خاک رسی مدفن مهندسی به دلیل ایجاد تراکم در ساختار خاک موجب میگردد که خروج آب از مسیرهای زهکشی در بازه زمانی کمتری رخ داده و مستهلک شدن اضافه فشار آب حفره ای بر زمان کوتاهتری رخ می دهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.حمیدرضا غفاری نیک؛2.مهدی سیاوش نیا؛ ۱۳۹۵، ارزیابی عددی تاثیر اعمال حرارت و سربار بر مقاومت برشی خاک رس اشباع، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران, معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7541-Numerical-evaluation-of-the-impact-of-heating-and-overhead-shear-strength-of-saturated-clay

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.حمیدرضا غفاری نیک؛2.مهدی سیاوش نیا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل