بادگیرِخورشیدی: ترکیب یک بادگیر نوین و گلخانهء خورشیدی بمنظور بهبود تهویه طبیعی و سرمایش تبخیری

چکیده مقاله

انرژی و صرفهجویی انرژی یکی از مهمترین مباحث در دنیای امروز میباشند. معماری نیز همانند سایر علوم رو به سوی کاهش مصرف انرژی و تولید آن دارد. بادگیر، شناختهترین عنصر معماری سنتی مناطق گرم و خشک ایران است که میتواند سبب ذخیرهی انرژیِ الکتریکی و بهبود آسایش حرارتی ساکنان در دورهی گرم سال گردد. در این مقاله، ما یک ترکیب جدید از بادگیری نوین با گلخانهء خورشیدی را پیشنهاد میدهیم. در مناطق دارای باد غالب، استفاده از بادگیر یکطرفه از هدر رفت جریانات هوا از سایر دریچهها میکاهد. این بادگیر، از نوع یکطرفه با اسپری آب از سقف است که گلخانهء خورشیدی بعنوان مسیر خروجیِ آن تعبیه شده است و برای مناطق بادخیز مناسب است. در مناطقی که سرعت باد کم است، گلخانهء خورشیدی میتواند باعث تقویت جریان هوا در بادگیر و اتاق شود. برای شبیهسازیهای حرارتی از نرمافزارهای اپناستودیو و انرژیپلاس و برای محاسبات سی.اف.دی از نرمافزار فلوئنت استفاده شده است. مهمترین دستاورد این تحقیق این است که این ترکیب بعنوان یک سامانهی سرمایشی غیرفعال نیازی به انرژی برای راهاندازی ندارد. همچنین، این ترکیب از مصرف انرژی و آلودگیهای زیست محیطی میکاهد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.طیبه یازرلو؛2.دکترمحمدجواد ثقفی؛ ۱۳۹۵، بادگیرِخورشیدی: ترکیب یک بادگیر نوین و گلخانهء خورشیدی بمنظور بهبود تهویه طبیعی و سرمایش تبخیری، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7720-Wind-Solar:-combining-a-new-wind-catcher-and-solar-greenhouse-to-improve-natural-ventilation-and-evaporative-cooling

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.طیبه یازرلو؛2.دکترمحمدجواد ثقفی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل