بررسي ضرايب تعديل تصادف (AMF) و کاربرد ماژول CPM در مدل های IHSDM و RSRAP در ممیزی ايمني راه های برون شهری دوخطه

چکیده مقاله

کاهش تصادفات جاده ای همواره مهمترين دغدغه مهندسین ترافیک در تمام مراحل طراحي، ساخت و نگهداری راه ها بوده است. در واقع فراهم کردن محیطي ايمن برای رانندگي، در تمام پروژه های راه، نه تنها يک وظیفه بلکه يک اجبار است دراين مقاله روش پیش بیني تصادفات (CPM) و همچنین فاکتورهای تعديل تصادفات (AMFs) برای بازرستي ايمني راههای برون شهری دوخطه مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج اين ارزيابي نشان مي دهد، در صورت ارائه اطلاعات کتافي،نرم افزار قادر به ايجاد پیش بیني قابل اطمینان مي باشد. با استفاده از تاريخچه تصادفات قبلي در مسیرهای مورد نظر و توانايي پیش بیني تصادفات نرم افزار، مهندسین طراح، ترافیتک و بازرستان ايمنتي قتادر خواهنتد بتود نقاط مستعد بروزتصادفات و حوادث را مشخص کنند که در نتیجه بازرسي های ايمني متمرکزتر و مؤثرتر خواهتد بود. همچنتین در زمانارزيابي اقتصادی و بهینه سازی پروژه های ايمن سازی راه و تخصیص منابع، جهت مقايسه هزينه های اجرايي بتا منافع ايمني به دست آمده بیشترين کارآيي را دارا میباشد. بنابر يافته های اين مطالعه مي توان نتیجه گرفت که اين ماژول برایتصمیم گیری مهندسي در خلال بازرسي ايمني راه های برون شهری دوخطه مفید خواهد بود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.هادی قاسمي؛2.محمد رضا صداقت جم؛ ۱۳۹۵، بررسي ضرايب تعديل تصادف (AMF) و کاربرد ماژول CPM در مدل های IHSDM و RSRAP در ممیزی ايمني راه های برون شهری دوخطه، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7811-Survey-on-(AMFs)-and-Applicability-of-the-CPM-of-IHSDM-and-RSRAP-for-Safety-Audits-of-Two-Lane-Rural-Highways

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.هادی قاسمي؛2.محمد رضا صداقت جم؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل