بررسی نقش پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در دست یابی به معماری پایدار

چکیده مقاله

افزایش جمعیت و محدود شدن ذخایر انرژی های تجدید نا پدیر آسیب های جدی را به محیط زیست و سلامیی انسان وارد کرده است. بنابراین تامین انرژی از منابع تجدید پدیر به دلیل پاک ونامحدود بودن هدف عمده بسیاری از کشور هاست. انواع انرژی هایتجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی. بادی . آبی . زمین گرمایی نمونه هایی از انرژی های پاک هسیند که بهره گیری از اینمنابع به پایداری و اعیدال مواد و انرژی می انجامد. هدف این تحقیق نقش پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی انرژی تجدید پذیر دردست یابی به معماری پایدار می باشد. تحقیق انجام گرفیه مبینی بر توصیفی _ تحلیلی است. جامعه آماری مطالعه تمامی مراکزپژوهشی و تحقیقاتی است که اهداف آن دست یابی به معماری پایدار و مطالعات در مورد انرژی تجدید پذیر بوده است. در اینزمینه نمونه آماری بررسی وپژوهش نمونه از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقات ساخیه شده در چند سال اخیر است . در این نمونه هابه مطالعه مصالح وتکنولوژی های نو جهت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر چگونگی بهره گیری از انرژی های تجدید پذیرچگونگی بهره گیری از این انرژی ها و مطالعات صورت گرفیه در این زمینه پرداخیه شده است. نییجه این پژوهش نشان می دهدکه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر با کمک مصالح و تکنولوژی نو به پایداری این ساخیمان ها انجامیده است. این امر الگوییبرای سایر ساخیمان ها در تامین انرژی خود از منابع تجدید پذیرخواهد بود. از یافیه های این تحقیق می توان از اهمیت انرژی نو در دست یابی به معماری پایدار را نییجه گرفت که این امر خود در حل بحران انرژی و آلودگی های زیست محیطی گامی اسیوار بر می دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی نقش پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در دست یابی به معماری پایدار، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7866-The-Role-of-Research-and-research-centers-in-achieving-sustainable-architecture

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل