حمایتهای کیفری از اصل کرامت انسانی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲

چکیده مقاله

مایتهای کیفری از اصل کرامت انسانی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 « تحقیق حاضر با هدف بررسی روش کتابخانهای توصیفی انجام شد.یافتههای بدست آمده حاکی از آن بود که، قانون جدید آیین دادرسی 92 متناسب با - نظام دادرسی واجد دادسرا با اصلاحاتی غیرمنتظره در تیرماه 1394 مواجه و پس از آن اجرایی شد، با وجود این از بسیاری جهات می توان قانون مذکور را مترقی تر از قانون پیشین و به بیان برخی اساتید حتی میتوان آنرا بهترین قانون مصوب پس از است در این پژوهش با » امنیت اجتماعی « و » آزادی فردی « انقلاب دانست، از آنجایی که نظام عدالت کیفری محل مواجه بررسی حقوق فردی اشخاص که در جایگاه متهم، مجرم یا شاهد به نوعی با قانون آیین دادرسی کیفری مواجه می شوند این قانون در جایگاهی مترقی تر از قوانین پیشین و ژرف نگرتر نسبت به حقوق شهروند برآورد می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امین منزوی پوربنا؛عبدالامیر ریشه؛ ۱۳۹۳، حمایتهای کیفری از اصل کرامت انسانی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۲، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین دمدیریت,اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7869-Criminal-supports-the-principle-of-human-dignity-in-the-Iranian-criminal-procedure-law-enacted-in-1392

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امین منزوی پوربنا؛عبدالامیر ریشه؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل