بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی و نقش آن ها در صرفه جویی انرژی

چکیده مقاله

استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و بخصوص انرژی خورشیدی برای تامین انرژی موورد نیواز از جم وه روش هوای ااوگو ال ووی مصرف انرژی در کشور می باشد. باتوجه به بحران انرژی در سال های اخیر و محدود بودن منابع سووختی و نیوآ آنینودآی آن هوا، انرژی خورشیدی یکی از منابعی است که مورد توجه قرار آرفته است. استفاده از سیستم های خورشیدی یکی از راه های مقابو بوا این بحران است که عگوه بر پاک بودن این نوع انرژی از نظر آنیندآی به ارفه جویی در مصرف انرژی های تجدید ناپذیر)فسوی یو کمک می کند. سیستم های خورشیدی به دوآروه عمده فعال و غیر فعال تقسیم بندی می شووند کوه ک کتورهوای خورشویدی از نوع سیستم های فعال خورشیدی می باشند که امروزه در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می آیرند در پژوهش حاضر کوه بوا روش توایفی تح ی ی می باشد بررسی می کنیم که با توجه به انرژی دریافتی قاب مگحظه ی زمین از خورشید، موی تووانیم بوا ب وره – آیری مناسب از این انرژی به واسطه سیستم های خورشیدی در سیستم های تبرید، بار سرمایشی مورد نیاز خانه هوا در تابسوتان و همچنین بار آرمایشی مورد نیاز در زمستان را تامین کنیم. این پژوهش به خوبی نشان می دهد که ک کتورهای خورشیدی نقش بوه سآایی در ارفه جویی انرژی های تجدید ناپذیر و به طبع نی به توسعه پایدار دارد و تا حد زیادی می تواند از بحوران انورژی ج وو آیری کند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی انواع کلکتورهای خورشیدی و نقش آن ها در صرفه جویی انرژی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ،علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7894-Study-of-solar-collectors-and-their-role-in-saving-energy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل