روابط بین الملل از دیدگاه اسلامی در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

چکیده مقاله

اسلام به عنوان یک دین جهان شمول رویکرد خاصی نسبت به ماهیت روابط بین الملل دارد که متفاوت از دو جریان اصلی نظریهپردازی در روابط بین الملل یعنی رئالیسم و لیبرالیسم میباشد. مکاتب موجود در روابط بین الملل دارای مبانی هستیشناسی، معرفتشناسی و روششناسی متفاوتی از هم میباشند، که این مبانی رویکرد آنها را نسبت به نظام بین الملل قوام میبخشد و در نتیجه دیدگاه آنها نسبت به ماهیت روابط بین الملل متفاوت از هم میباشد. این پژوهش به دنبال بررسی تطبیقی مبانی هستیشناسی رویکرد اسلامی به روابط بین الملل با دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم بوده و به این دو سوال پاسخ میدهد: مبانی هستیشناسی رویکرد اسلامی روابط بین الملل چیست؟، وجه تمایز نظریه اسلامی روابط بین الملل با دو رویکرد لیبرالیسم و رئالیسم در چیست؟ درپاسخ به پرسشهای فوق دو فرضیه به موازات هم، مطرح شده است که به شرح ذیل میباشد: اول. مبانی هستیشناسی نظریه اسلامی روابط بین الملل، از بعد انسان شناسانه نه مثل رئالیسم بدبینانه و نهمثل لیبرالیسم خوشبینانه است؛ بلکه ماهیت انسان ترکیبی از فطرت و غریزه، سیاستشناسی شرع محور، نظریه دولت خدامحور، می باشد و لذا اصل حاکم بر روابط بین الملل اصالت صلح است. دوم. مهمترین وجه تمایز رویکرد اسلامی به روابط بین الملل با دو جریان اصلی رئالیسم و لیبرالیسم در مبانی هستیشناسی این نظریه میباشد که با توجه به این مبانی توانسته تفسیری از ماهیت روابط بین المل ارئه دهد که نسبت به تفسیر دو رویکرد دیگر با واقعیت نظام بین الملل تطابق بیشتری دارد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری از نوع اسنادی میباشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.بهمن کرمی کیا؛2.شهریار ربیعی؛3.رحیم بوداغی؛4.رسول کرمی مقدم؛ ۱۳۹۵، روابط بین الملل از دیدگاه اسلامی در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8228-International-Relations-from-an-Islamic-perspective-in-realistic-and-liberal-approaches

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.بهمن کرمی کیا؛2.شهریار ربیعی؛3.رحیم بوداغی؛4.رسول کرمی مقدم؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل