بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتنی با سیستم مهاربندهای آلیاژهای حافظه دار شکلی

چکیده مقاله

آلیاژهای حافظه دار شکلی بودن خصوصیاتی از قبید بازگردانندگی سازه به حالت اولیه، ظرفیت میرایی بالا، دوام و مقاومت در برابر خستگی اخیرأ مورد توجه بسیاری محققان در زمینه مهندسی سازه و زلزله قرار گرفته است. خصوصیات فوق الذکر در این مواد ناشی از دو خاصیت مهم حافظه شکلی) تحمد کرنش های بالا و عدم ایجاد کهرنش سسهماند در حهین ایجهاد رفتار هیسترتیک( و فوق ارتجاعی) امکان حذف کرنش های سسماند به کمک اعمال دما( است. در ایهن مقالهه بهه مقایسه رفتار دو نوع مهاربند در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتنی خواهیم سرداخت. در ابتدا مهاربند ههای بها سازوکار حافظه دار شکلی که به عنوان سیستم باربر جانبی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتنی استفاده شهده است و نتایج بدست آمده که مؤلفه هایی از قبید بازگردانندگی ، تغییر مکان نسبی طبقات، رفتار نیرو تغییر مکان مهاربند ها و تغییر مکان سسماند هستند ارائه خواهد شد و سپس نتایج بدست آمده بها قهام مهاربنهدی شهده بها مهاربندهای فولادی مقایسه خواهد شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.عبدالرحیم جلالی؛2.علیرضا اللهویردی زاده؛ ۱۳۹۴، بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتنی با سیستم مهاربندهای آلیاژهای حافظه دار شکلی، پژوهش های نوین در عمران معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/835-Seismic-Retrofit-of-Concrete-moment-frames-with-bracing-system-memory-alloys-Shape

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.عبدالرحیم جلالی؛2.علیرضا اللهویردی زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل