بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی شاخص ضریب جینی در ایران

چکیده مقاله

سیاست های مناسب کلان اقتصادی از مسیر های مختلفی بر فقر و توزیع درآمد تاثیر گذار است. آثار این سیاست ها در بلند مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به گونه ای که سیاست کلان اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار گردد ، سطح اشتغال و تولید حقیقی را تحت تاثیرقرار می دهد. این امر از سمت درآمد ها و هم از سمت توزیع آن، فقر را بهبود می بخشد. توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند . امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ی دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. با توجه به اهمیت عدالت درآمدی و نقش دولت ها در تحقق آن، این مقاله قصد دارد به بررسی نقش عوامل اقتصادی موثر ، بر توزیع درآمد در ایران بپردازد.در این مقاله به بررسی ادبیات نظری توزیع درآمد و شاخصهای اندازگیری آن همچنین تاثیر گذاری متغیرهای تورم ، هزینه های دولت ، تسهیلات اعطایی بانکها و حجم پول بر شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی پرداخته می شود.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مرجان دامن کشیده ؛مریم رضا زاده قربانی پور؛خشایار سید شکری ؛ ۱۳۹۴، بررسی عوامل موثر اقتصادی بر نابرابری درآمدی شاخص ضریب جینی در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8435-Effective-factors-on-economic-inequality-of-income-(Gini-coefficient-index)-in-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مرجان دامن کشیده ؛مریم رضا زاده قربانی پور؛خشایار سید شکری ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل