اثرات جریان نشت بر پایداری سواحل رودخانه کارون با استفاده از نرمافزار Plaxis

چکیده مقاله

از عمده ترین منابع تولید رسوبات، فرسایش حاصل از سواحل رودخانه هاست که به دلیل اذرره اری بهر خصوصیات مجاری رودخانه ها، در توسعه پهنی سیلابی و مدیریت منابع آب بسیار حاز اهمیت است رسوبات حاصل از سواحل به دو قسمت عمده ی فرسهایش عمهومی و تیریه توده ای سواحل تسسهی میشوند دراینبین فرسایش تودهای نسش بس ایی در تولید رسوبات ایفا میکند، این نوع فرسایش عمومها به دلیل ناپایداری سواحل رودخانه به وجود میآید، همچنین وجود آب زیرزمینی در ساحل که به سمت کانال رودخانه جریان دارد )جریان نشت( موج کاهش پارامترهای مساومتی خاک شده و درنتیجه این نوع فرسایش را تشدید میکند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، اثرات جریان نشت بر پایداری سواحل رودخانه کارون با استفاده از نرمافزار Plaxis، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8582-The-effects-of-seepage-flow-on-the-stability-of-Karun-River-banks-using-Plaxis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل