درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: شناخت فرایندهای زیربنایی و نقش آنها در درمان مراجعان

چکیده مقاله

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از درمانهایی موج سوم رفتاردرمانی است که برای درمان مشکلات روانی کاربرد دارد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مبنای فلسفی زمینهگرایی عملکردی و مبنای نظری چهارچوب رابطه ذهنی استوار شده است و دارای شش فرایند زیربنایی پذیرش، ارتباط با لحظه اکنون، خود به عنوان زمینه، گسلش، ارزشها و عمل متعهدانه میباشد. این فرایندهای اساسی دربسیاری از زمینهها با هم مرتبطاند و برای نشان دادن انعطاف پذیری روان شناختی: یعنی ایجاد تواناییانتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که مناسبتر باشد، نه اینکه عملی صرفا در جهت افکار، احساسات و خاطرات آشفتهساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل میشود، بکار میرود. پژوهش حاضر که از نوع پژوهش مروری است به بررسی شکلگیری و تحول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت فرایندهای زیر بنایی آن و نقش این فرایندها در درمان مراجعان میپردازد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.فرزاد میرشاهی؛2.محمد مهدی صداقت پور؛3.امیده دره زرشکی؛ ۱۳۹۵، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: شناخت فرایندهای زیربنایی و نقش آنها در درمان مراجعان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/8945-Acceptance-and-Commitment-Therapy:-Understanding-the-underlying-processes-and-their-role-in-the-treatment-of-clients

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.فرزاد میرشاهی؛2.محمد مهدی صداقت پور؛3.امیده دره زرشکی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل