رتبه بندی موانع یکپارچه سازی بیمه سلامت با استفاده از تئوری سه شاخگی

چکیده مقاله

گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولت ها به ویژه دولت های مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه ، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت می باشد. مدل اولیه تحقیق از تحقیق شامل سه مانع ساختاری، زمینه ای و رفتاری می باشد. این تحقیق به دو روش کمی و کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق را در روش کیفی 33 نفر از خبرگان تامین اجتماعی تشکیل می دهند که از طریق مصاحبه اطلاعات جمع آوری گردید. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده روش تحلیل محتوی)تم( به تحلیل محتوی محاصبه پرداخته شد. با این کار زیر بعد های چالش های سه گانه شناسایی گردید و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار expert choice استفاده گردید. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داده است که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 3033 محاسبه شده است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مهدیه سارانی؛2.ابراهیم حدادی؛3.عالمه کیخا؛ ۱۳۹۵، رتبه بندی موانع یکپارچه سازی بیمه سلامت با استفاده از تئوری سه شاخگی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9189-Ranking-the-obstacles-to-integrating-health-insurance-using-the-three--ramifications-theory

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مهدیه سارانی؛2.ابراهیم حدادی؛3.عالمه کیخا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل