تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه اقلام تعهدی و پیشبینی بازدههای آتی

چکیده مقاله

مزیت سیستم حسابداری تعهدی )به طور خاص سود حسابداری( در مقایسه با اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد، احتساب اطلاعات کلیه رویدادهای دارای آثار مالی )بدون در نظر گرفتن زمان دریافت و پرداخت آنها( است، به این ترتیب در توضیح بازده سهام سودمندتر عمل میکنند. با اینحال آزادی عمل مدیران در بکارگیری روشهای گوناگون و برآوردهای جایز سیستم حسابداری تعهدی منجر به کاهش پایداری سود حسابداری و در نتیجه کیفیت آن شده است. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود راهبری شرکتی میدانند، با توجه به این امر در این تحقیق سعی بر آن است به این سوال پاسخ داده شود که" آیا سازوکارهای راهبری شرکتی بر قدرت تبیین اقلام تعهدی در پیشبینی بازده آتی سهام مؤثر است؟ " به این منظور به بررسی تأثیر استقرار دو مکانیزم نظارتی راهبری شرکتی "سهامداران نهادی" و "مدیران غیرموظف" بر اطلاعات اقلام تعهدی اختیاری شرکتها با بازده سهام آنها مورد آزمون قرار میگیرد. نمونه مورد بررسی شامل 701 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 7811 الی 7838 میباشد. نتایج تحقیق تایید مینماید که تأثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی بر رابطه هردو متغیر " سود تعهدی " با " بازده سهام" معنیدار است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.زهرا پورزمانی؛2.رامک سمسار فتحی؛ ۱۳۹۵، تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه اقلام تعهدی و پیشبینی بازدههای آتی، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9347-The-Effects-of-Corporate-Governance-on-Relationship-between-Accrual-Items-and-Prediction-of-Future-Stock-Returns

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.زهرا پورزمانی؛2.رامک سمسار فتحی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل