سنجش و تحلیل توانمندی های فناورانه صنعت برق تحقیق موردی: معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

چکیده مقاله

شرکت های تحت نظر وزارت نیرو در حوزه برق، به طور فزاینده از فن آوری های نوین استفاده می کنند. به واسطه ورود هر فن آوری توانمندی های خاص برابر تجارت جهانی مد نظر است. این توانمندی ها در حوزه های مختلف از جمله توانمندیهای استراتژیک،تاکتیکی و مکمل دسته بندی می شوند.این تحقیق به دنبال سنجش و تحلیل توانمندی های فناورانه صنعت برق است. برای انجام تحقیق، داده ها به روش آمارگیری توصیفی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با جدول توزیع فراوانی تنظیم و تحلیل آن مبتنی بر قضاوت خبرگان صورت گرفت. سنجش و تحلیل توانمندی های فن آورانه با استفاده ازمدل توسعه یافته پاندا و راماناسن که یکی از ابزارهای کلیدی در فضای مدیریت فناوری است که با بهره گیری از این ابزار نسبت به شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف اندازه گیری شکاف فناورانه اقدام می نماید.دراین مقاله سعی گردید از سه بعد اصلی و 9بعد فرعی سطح توانمندی معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان البرز را مورد ارزیابی قرارگیرد و در هر یک وضعیت شکاف موجود را مشخص گردد. نتایج دلالت برآن داشت که توانمندیهای تاکتیکی توانمندترین بعدو توانمندیهای مکمل کمترین توانمندی را داراست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.مریم میرزاآقایی چایجان؛2.سمیرا اسمعیل زاده آهندانی؛ ۱۳۹۵، سنجش و تحلیل توانمندی های فناورانه صنعت برق تحقیق موردی: معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، کنفرانس بین المللی نو آوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9383-Measurement-and-analysis-of-the-technological-capability-of-power-industry-Case-study:-(Vice-President-Sales-and-Customer-Services-Electricity-Distribution-Company-Alborz-Province)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.مریم میرزاآقایی چایجان؛2.سمیرا اسمعیل زاده آهندانی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل