ارزیابی نقش توسعه اقتصادی در توسعه پایدار روستایی ( نمونه موردی : روستای جامخانه)

چکیده مقاله

یکی از رویکردهای مهم توسعه پایدار روستایی تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی است. تنوع ، پیچیدگی ذاتی سیستم ها را افزایش می دهد و از این طریق فرایندهای درون آنها را تقویت می کند. امروزه موضوع پایداری سرلوحة تمامی فعالیتها و برنامه های توسعه، ازجمله توسعة روستایی است . در بررسی مقولة پایداری، پرداختن به دیدگاهی همه جانبه لازم و ضروری است . بر این اساس در اغلب مطالعات پایداری به طور اعم و پایداری روستایی به طور اخص جنبه های ، مختلف اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی درنظر گرفته می شود ) نوری پور و شاه ولی 1390 . 64. (ارزیابی توسعة پایدار با توجه به ویژگی های آن و مفهومی که از توسعة پایدار درنظر است دشوار می نماید، زیرا رویکرد کل گرایانه در توسعة پایدار، نگرش یکپارچه به همة عوامل یکی از ، اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی را طلب می کند )بدری و افتخاری 1328 . 32 (رویکردهای مهم توسعة پایدار، تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی است، زیرا می تواند با کاهش همگنی در اقتصاد روستایی موجب افزایش انعطاف پذیری و کاهش آسیب پذیری در برابر تکانه های بیرونی خشکسالی ها، مشکلات بازار، و مانند اینها گردد . پایداری هنگامی پدید می آید و باقی می ماند که سیستم دارای تنوع در اجزاست و درنهایت تنوع کارکردی اش را درجهت ثبات حفظ می کند. ) دروسنی. 1370 . 50 ( روش پژوهش حاضر از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است از نظر روش توصیفی و از نوع زمینه یابی است یافته های پژوهش نشان داد که اختلاف معنی داری در زیرساختهای موجود برای توسعه روستا و همچنین توسعه اقتصادی موجود برای توسعه پایداری روستایی وجود دارد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که مدیریت و برنامه ریزی در توسعه روستایی با توسعه اقتصادی روستایی رابطه معنی داری دارد. در این پژوهش تلاش شده است که ضمن بیان اصول و مفاهیم توسعه روستایی و ارتباط تنگاتنگ آن موضوع توسعه پایدار ، به معرفی جاذبه های و ظرفیتهای توسعه اقتصادی که منجر به توسعه روستا شده است و در روستای جامخانه از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندرود )استان مازندران ( پرداخته شده، در پایان به ارائه راهکارهای گوناگون برای اجرایی شدن طرح های هادی روستا و توسعه پایدار روستا و فعالیت اقتصادی به منظور توسعه روستای جامخانه اقدام شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.سید حسن رسولی؛2.نسا خزاعی؛3.معصومه امیری بشلی؛ ۱۳۹۵، ارزیابی نقش توسعه اقتصادی در توسعه پایدار روستایی ( نمونه موردی : روستای جامخانه)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درعمران ، معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9410-Assess-the-role-of-economic-development-in-Sustainable-Rural-Development-(Case-study:-Village-Jamkhaneh)

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.سید حسن رسولی؛2.نسا خزاعی؛3.معصومه امیری بشلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل