اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی افراد مبتلا به اعتیاد

چکیده مقاله

 زمینه و هدف: روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ) ACT ( از جمله روشهای درمانی موج سوم است که بر تغییر کارکرد افکار و احساسات به جای تغییر شکل، محتوا یا فراوانی آنها تاکید میکند. به نظر میرسد در اختلالاتی مانند افسردگی، تغییر کارکرد افکار و احساسات بسیار سریعتر و آسانتر از تغییر شکل و محتوای آن ها صورت میگیرد؛ به ویژه اگر افسردگی با اختلال دیگری مثل سؤ مصرف مواد همایند باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی افراد مبتلا به اعتیاد است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه شامل کلیه معتادان مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد تولد دوباره در شهر تهران می باشد که ابتدا از آنها پرسشنامه افسردگی بک گرفته شد و از بین کسانی که افسردگی بالایی داشتند 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم افسردگی افراد مبتلا به اعتیاد تاثیر معناداری داشته است ) P<0/05 .) نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد میتواند در درمان افسردگی افراد مبتلا به اعتیاد موثر باشد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی افراد مبتلا به اعتیاد، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9523-Eefectivness-of-acceptence-and-commitment-therapy(act)-on-reduce-co-morbid-deppression-in-drug-dependent-people

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل