بررسي تاثیر مالكیت نهادي بر رابطه بیش اعتمادي مديران با حق الزحمه حسابرسي

چکیده مقاله

یکی از مباحث اقتصادی مالی و یکی از عوامل مهم در جهت حل مشکلات اقتصادی کشورها و امنیت سرمایه گذاری به دست آوردن سطوح مختلف اطمینان بخشی و کیفیت حسابرسی می باشد لذا برای رسیدن به این هدف واحد اقتصاد هزینه ای را باید متحمل شود که این هزینه حق الزحمة حسابرسی می باشد. بر این اساس، این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بیش اعتمادی مدیران با حق الزحمه ح سابر سی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1393 - 1388 برر سی شده ا ست. جهت آزمون فر ضیه ها از مدل رگر سیون پانلی استفاده شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش اعتمادی مدیران با حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد و مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.دکتر زهرا پورزماني؛2.معصومه علي محمدي؛ ۱۳۹۵، بررسي تاثیر مالكیت نهادي بر رابطه بیش اعتمادي مديران با حق الزحمه حسابرسي، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9533-The-Effect-of-Institutional-Ownership-on-Relationship-of-Managerial-Overconfidence-and-Audit-Fees

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.دکتر زهرا پورزماني؛2.معصومه علي محمدي؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل