بررسی رابطه دولت و طبقات اجتماعی بر اساس نظریه دولت رانتیر

چکیده مقاله

در این مقاله رابطه میان دولت با طبقات اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. برای مطالعه این رابطه از نظریه دولت رانتیر استفاده میکنیم. بر اساس نظریه دولت رانتیر هرگاه دولت از رانت یک ماده خام نظیر نفت برخوردار باشد، به لحاظ مالی از جامعه و طبقات اجتماعی مستقل می شود و بر فراز جامعه قرار می گیرد. بر این مبنا، دو فرضیه مطرح ساختیم: 1 ( اتکا به درآمد نفت به ضعف طبقات اجتماعی منجر میشود. 2 ( اتکا به درآمد نفت به استقلال دولت از طبقات اجتماعی منجر میشود. به منظور آزمون این فرضیه لازم است که دولت رانتیر با دولت غیر رانتیر مقایسه شود. لذا روش پژوهش ما روش تطبیقی است. به این ترتیب که دولت ایران و عربستان را به عنوان دو دولت رانتیر و دولت ترکیه و مالزی را به عنوان دولتهای غیر رانتیر درنظر گرفتیم و رابطه میان این چهار دولت با طبقات اجتماعی در هر کشور بررسی شد. یافتهها و نتایج تحقیق نشان دادند که دولت در کشورهای عربستان و ایران به علت اتکا به درآمدهای نفتی، از طبقات اجتماعی مستقل است. همچنین دولت رانتیر به طبقات اجتماعی فرصت و مجال رشد و قدرتگیری نمیدهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه دولت و طبقات اجتماعی بر اساس نظریه دولت رانتیر، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9535-the-relationship-between-the-state-and-social-classes-According-to-rentier-state-theory

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل