سرکوب نیروهای اجتماعی خواهان مشارکت در قدرت و نقش آن در عدم توسعه سیاسی در دولت اقتدارگرای رضاشاه

چکیده مقاله

توسعه سیاسی و موانع توسعه سیاسی از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر توجه عدهی زیادی از پژوهشگران عرصهی علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین پیش شرطهای عدم توسعه سیاسی، سرکوب نیروهای اجتماعی است. نیروهایی که همواره سعی بر آن دارند در قدرت مشارکت داشته باشند تا از این طریق در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود دخیل باشند. از این رو در مقاله حاضر به بررسی سرکوب نیروهای اجتماعی خواهان مشارکت در قدرت و نقش این سرکوب در عدم توسعه سیاسی در دولت اقتدارگرای رضاخان میپردازیم. اهمیت این پژوهش در مشخص کردن نوع نیروهای سرکوب شده و مکانیزم این سرکوب و اهمیت و جایگاه این نیروها در جامعه است. در پژوهش حاضر از روش تاریخی در قالب و سنت جامعه شناسی سیاسی- تاریخی ایران در چهارچوب تحقیق اسنادی- کتابخانهای استفاده شده است. آنچه که در نتیجه پژوهش حاضر حاصل شده است سرکوب ایلات و عشایر و رؤسای آنها و هم چنین روحانیت به عنوان مهمترین نیروهای اجتماعی آن عصر است که در آینه مطالعه اسناد و منابع دسته دوم معتبر به دست آمده است که نشان میدهد که در سایه سرکوب این نیروها دست آنها از مشارکت در قدرت سیاسی کوتاه شده و مهمترین خصیصه توسعه سیاسی یعنی مشارکت آزادانه در قدرت نقض شده است که در نتیجه آن عدم توسعه سیاسی در ایران عصر رضاشاه را سبب شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.اسماعیل عالی زاد؛2. بهزاد همتی؛ ۱۳۹۵، سرکوب نیروهای اجتماعی خواهان مشارکت در قدرت و نقش آن در عدم توسعه سیاسی در دولت اقتدارگرای رضاشاه، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9536-Repressive-social-forces-interested-in-political-power-and-its-role-in-the-underdevelopment-of-the-authoritarian-government-of-Reza-Shah

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.اسماعیل عالی زاد؛2. بهزاد همتی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل