فردوس از منظر قرآن، عترت و شعر فارسی

چکیده مقاله

فردوس نام یکی از بهشتهای هشتگانه است که در قرآن و روایات از آن سخن رفته است. با این که واژهی فردوس تنها دوبار در قرآن کریم آمده است )سورهی مؤمنون و سورهی کهف( ولی در احادیث و شعر فارسی بسامد بالایی دارد. عدهای فردوس را مترادف با بهشت میدانند و برخی بر این باورند که فردوس دومین بهشت، از چهار بهشت وعده داده شده )عدن، فردوس، نعیم و مأوی( یا بالاترین درجهی آن است. در برخی اقوال نیز وسط بهشت و بهترین جای آن یاد شده است. این پژوهش بر آن است که پس از بررسی واژهی فردوس در قرآن و احادیث ائمهی معصوم )ع(، آن را در شعر فارسی نیز مورد کاوش قرار دهد و وجوه اشتراک و اختلاف نظر را بیان نماید.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، فردوس از منظر قرآن، عترت و شعر فارسی، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9547-Ferdos-in-view-of-Quran,-Prophet-inmates-and-Persian-poems

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل