بررسی رابطه بین هوش هیجانی و زیر مقیاس های تصمیمگیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و زیر مقیاس های تصمیمگیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل سرمایهگذاران انفرادی بورس اوراق بهادار بود و اندازه نمونه 063 نفر از افراد فعال در بورس انتخاب گردید. در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار آن و پرسشنامه شاخصهای تصمیمگیری سرمایهگذاران - تونی بریدز استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و زیر مقیاس های تصمیمگیری های سرمایه گذاران انفرادی )تعصب نمایندگی، حسابداری ذهنی، ریسک پذیری( رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهنام آزادی؛نعمت مهدی زاده؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و زیر مقیاس های تصمیمگیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9613-The-relationship-between-emotional-intelligence-and-decision-making-under-the-scale-of-individual-investors-in-the-Tehran-Stock-Exchange

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهنام آزادی؛نعمت مهدی زاده؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل