شناسایی ومدیریت ریسک بلایای طبیعی و انسان ساخت حاصل از احداث سدها بااستفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی سد هراز شهرستان آمل)

چکیده مقاله

سدهای مخزنی به علت ایجاد تغییرات عمده در تعادل زیستمحیطی و تغییرات کیفیت آب همواره موجب بروز اختلالات زیستمحیطی و بروز ریسکهای متعددی بودهاند. هدف از این پروژه، شناسایی ریسکهای مرتبط با احداث سد هراز آمل که شامل بلایای طبیعی و انسانساخت و همچنین مدیریت این ریسکها میباشد. بدین منظور ابتدا فاکتورهای مربوط به هر ریسک با کمک پرسشنامه دلفی و نظرسنجی از 11 کارشناس مرتبط با موضوع پروژه شناسایی شده و سپس از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( در سه نسخه پرسشنامه جهت وزندهی و اولویتبندی فاکتورهای ریسک و راهکارها استفاده شد. پس از ایجاد ساختار سلسله مراتبی مانریسهای مقایسه زوجی برای معیارهای ریسک بر حسب شدت و تواتر وقوع آنها تشکیل شد و جهت تعیین وزن هریک از معیارها، مقادیر حاصل به نرم افزار Expert choice وارد گردید، بر اساس نتایج بدست آمده در مرحله اول معیارهای ) اثر بر فرد، اثر بر محیط زیست، اثر بر اقتصاد و اثر بر اجتماع( به ترتیب بر حسب اهمیت اولویتبندی شدند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حسین ایزدی؛مجتبی فاضلی؛ ۱۳۹۵، شناسایی ومدیریت ریسک بلایای طبیعی و انسان ساخت حاصل از احداث سدها بااستفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی سد هراز شهرستان آمل)، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9635-Natural-and-man-made-disaster-risk-identification

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حسین ایزدی؛مجتبی فاضلی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل