پیشنهاد یک روش بدون مش برداری جدید با روابط صریح به منظور بهبود پایداری روش بدون مش برداری متداول

چکیده مقاله

روشهای عددی بدون مش در تحلیل مسائل الکترومغناطیس از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. کارآمدی این روشها در مدل سازی دامنه مسائل تنها با استفاده از مجموعهای از گرهها و بدون نیاز به اطلاعاتی در مورد ارتباط بین آنها، این روشها را بسیار مورد توجه قرار دادهاست. اخیراً روش بدون مش مبتنی بر توابع پایه برداری یا روش بدون مش برداری در تحلیل مسائل الکترومغناطیس حوزه زمان بکار گرفته شدهاست. روش بدون مش برداری را میتوان روشی کارآمد در تحلیل مسائل الکترومغناطیس حوزه زمان دانست که علاوه بر دارا بودن محاسن روش بدون مش متداول به دلیل برخورداری از ویژگی بدون دیوژانس بودن از دقت بالاتری نیز برخوردار است. در این مقاله یک رابطه صریح جدید برای روش بدون مش برداری پیشنهاد میشود که با بکارگیری آن میتوان پایداری روش بدون مش برداری را بهبود بخشید. همچنین روش پیشنهادی در این مقاله به دلیل خاصیت بدون دیورژانس بودن از دقت بالاتری نیز برخوردار است. در این مقاله ویژگی و کارآمدی روش پیشنهادی با ذکر مثال عددی مورد بررسی قرار گرفتهاست.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

شیدا شمس؛علی غفورزاده یزدی؛مسعود موحدی؛ ۱۳۹۵، پیشنهاد یک روش بدون مش برداری جدید با روابط صریح به منظور بهبود پایداری روش بدون مش برداری متداول، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9808-A-novel-explicit-vector-meshless-method-for-improving-the-stability

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(شیدا شمس؛علی غفورزاده یزدی؛مسعود موحدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل