بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای

چکیده مقاله

  تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بحث انگیز در انتخاب استراتژیهای توسعه در کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و صنعتی میباشد. تجارت خارجی باعث گسترش رقابت و انتقال فناوریها شده و بهرهوری و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادر کننده نفت در طول دوره زمانی  با به کار گیری الگوی پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تجارت 2152-5991 خارجی تاثیر مستقیم و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت دارد. همچنین، متغیرهای نرخ مشارکت نیروی کار و مخارج بهداشتی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند. در حالی که اندازه دولت در کشورهای منتخب صادر کننده نفت رشد اقتصادی در این کشورها کاهش میدهد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کیوان عظیمزاده ؛محمد علی دهقان تفتی؛زهره طباطبایی نسب ؛ ‎−۰۶۲۲، بررسی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/989-Investigate-the-relationship-between-foreign-trade-and-economic-growth-in-Iran-and-countries

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کیوان عظیمزاده ؛محمد علی دهقان تفتی؛زهره طباطبایی نسب ؛ ‎−۰۶۲۲)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل