نقش زون گسله منطقه خضرآباد یزد در ایجاد حرکتهای تودهای

چکیده مقاله

 یکی از عوامل ایجاد کننده حرکتهای تودهای وجود گسل میباشد. حوضه مورد مطالعه در این تحقیق، حوضه خضرآباد بوده - - - - – 31َ 42 30َ تا 33 14َ که یکی از زیر حوضههای دشت یزد اردکان در دامنه شمالی رشته کوههای شیرکوه یزد بین 03 02َ عرض شمالی واقع گردیده است و بالغ بر 144 کیلومتر گسل در این حوضه وجود - - - - 34َ 04َ تا 33 14َ طول شرقی و 33 دارد. این حوضه بخشی از شهرستان صدوق بوده و در جنوب این شهرستان واقع شده است. همچنین مساحت حوضه برابر 433003 هکتار میباشد. در این پژوهش زون گسله از طریق شاخصهای ژئومورفیک مورد شناسائی قرار گرفته و برای اثبات فعال بودن منطقه از شاخص سینوزیته جبهه کوهستان و با تشخیص خطوارگی سازندهای سنگی از طریق عکسهای هوائی، 4 و در پهنه غربی / تصاویر ماهوارهای)سنجش از دور( و نقشههای زمین شناسی اقدام شد که این شاخص در پهنه شرقی 2 4/0 شد که نشان از فعال بودن حوضه از نظر مورفوتکتونیکی میباشد. سپس با شناسائی زون گسله در منطقه و شناخت گسلهای اصلی و فرعی و تهیه نقشه گسلها در محیط Arc GIS تأثیر زون گسله در ایجاد حرکتهای تودهای مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با تهیه نقشه DEM منطقه و تلفیق آن با لایههای دیگر و تهیه نقشههای شیب و جهت در نهایت تعداد 11 مورد ریزش سنگی و 42 مورد ریزش بلوکی که همگی در نزدیکی گسلهای منطقه میباشد شناسائی شده که نشان از نقش زونهای گسله و گسله اصلی در ایجاد حرکتهای تودهای میباشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نقش زون گسله منطقه خضرآباد یزد در ایجاد حرکتهای تودهای، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9936-Fault-zone-effect-of-Khezrabad--yazd-region-on-mass-movement

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل