نقش راهبردهای فعال یادگیری و یاددهی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

یادگیری و جریان آن یکی از ارکان اصلی برنامه آموزشی و تربیتی هر دانشگاهی است که اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد و از طریق یادگیری است که فرد با محیط آشنا می شود.در گذشته تدریس از دیدگاه عده ای از متخصصان تعلیم و تربیت به معنی انتقال معلومات بود ،حال انکه صاحب نظران جدید تعلیم و تربیت بر این باورند که معلمان باید راه و روش های فعال یادگیری و دانستن را به دانش آموزان بیاموزند و تنها به انتقال معلومات اکتفا نکنند. بی شک معلمان نقش بسزایی در تعلیم و تربیت افراد جامعه دارند. لذا با توجه به این نقش معلم، هر میزان که معلمان به فنون یاددهی و یادگیری مجهزتر باشند، در پرورش انسانهای دانا و صالح موفق و به پیشرفت دانش آموزان کمک خواهند نمود. در مقاله ی حاضر سعی شده است تعدادی از روش های مختلف یاددهی و یادگیری با تاکید براهمیت کار معلمان با توجه به اهداف پژوهش بیان شود. روش مطالعه حاضر نیز بر اساس ماهیت موضوع کتابخانه ای بوده و با استفاده از ابزار فیش برداری از منابع مختلف صورت گرفته است. امید است با فراگیری و بکارگیری این روش ها گام موثرتری در جهت تحقق اهداف آموزشی و پرورشی جامعه برداشته شود.