فراتحلیلی از نتایج سبک های فرزند پروری والدین

دانلود فایل مقاله

برای دانلود فایل مقاله لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید، اطلاعات شما نزد ما محفوظ می باشد.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل

چکیده مقاله

هدف این مقاله مروری ، ارائه فراتحلیلی از نتایج سبک های فرزند پروری والدین و رابطه والد-فرزند شرایط فرزندان در دوره جوانی است. بدین منظور، پس از مرور مختصری بر تاریخچه شکل گیری شیوه مطالعاتی هر یک از سبک های فرزند پروری چهارگانه و مطالعات دیانا بامریند در این حوزه،  با بررسی نظریات برتر در حوزه سبک های فرزند پروری، به نتایج تربیتی هر یک از سبک های فرزند پروری چهارگانه والدین بر فرزندان پرداخته است. نتایج مطالعات  محققان نشان می دهد که فرزندان والدین دارای سبک فرزند پروری دموکرات (صمیمت و پاسخ دهی بالا به نیاز فرزندان در کنار کنترل بالا و رابطه شفاف والد-فرزند) نسبت به سایر شیوه های فرزند پروری، در بالاترین سطح از موفقیت، توان، مسئولیت اجتماعی، محبت، دلسوزی ورفتار دوستانه قرار دارند. در جایگاه دوم این گروه، فرزندان والدین مستبد هستند که اگرچه رفتار ایشان خصمانه و فاقد محبت است لکن از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردارند. در دو گروه پایانی نیز فرزندان والدین سهل گیر و طرد کننده قرار دارند.