جایگاه حقوقی گردشگران خارجی از نگاه مدیریت شهری ایرانی _ اسلامی

چکیده مقاله

در مقاله حاضر جایگاه حقوقی گردشگران خارجی از نگاه مدیریت شهری ایرانی _ اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.امروزه توجه به مقررات حقوقی یکی از عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. براین اساس از همان ابتدا، توجه ابعاد حقوقی مسئله مورد توجه دستاندر کاران عرصه گردشگری بوده است. قانونمداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و حقوق دوسویه گردشگران و جامعه میزبان را روشن مینماید و هدف آن سامانبخشی به فعالیتهای عرصه گردشگری در جهتی پایدار است. کشور ایران با سابقه دیرینه تاریخی، برای اولین بار با تاسیس اداره امور گردشگری در وزارت کشور، امکاناتی را برای توسعه و گسترش این صنعت فراهم ساخت. با تاسیس وزارت اطلاعات و گردشگری در سال 3131 ، اقدامات در عرصه گردشگری جدیتر شد و آییننامه اجرایی آن تصویب شد.در نگاه و اندیشه دین اسلام نیز همواره بر مودت و دوستی با بیگانه)گردشگران یا غیره(، در قالب آیات و روایات متعدد تاکید شده است. در این مقاله ضمن تحلیل و تشریح پیشینه و خاستگاه گردشگری، جایگاه حقوقی آن از نگاه مدیریت شهری ایرانی _ اسلامی ، تبیین میگردد.روش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و مطالعات اسنادی و کتابخانهای است.نتیجه - بررسیهای صورت گرفته، نشان میدهد که قوانین مدیریت کشور از یک ضعف عمیق در رابطه با قوانین گردشگری رنج میبرد وکمبودهای خاصی بویژه فقدان یک کد اخلاق گردشگری در چهره گردشگری کشورمان نمایان گشته است. و لذا تدوین قوانین پویا و در ارتباط با خواست و آسایش گردشگر و البته با توجه به شرایط فرهنگی کشور امری حیاتی است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، جایگاه حقوقی گردشگران خارجی از نگاه مدیریت شهری ایرانی _ اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران , معماری و شهرسازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10055-Foreign-tourists-look-at-the-Iran-Islamic-legal-status-of-urban-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل