نگاهی بر ضرورت توجه به نقش خط آسمان در بازآفرینی شهر پایدار اسلامی - ایرانی با نگاه ویژه به شهر کرمان

چکیده مقاله

جستجوی سرچشمه ی نارسایی های زیباشناختی و بصری در حوزه ی شهرسازی امروز ایران و دریافت و درک دلایل این نابسامانی ها و سعی در ارائه راهکارهایی تجربی و در عین حال منطقی مبتنی بر اصول فرهنگی و زیرساخت های اقلیمی با نگرش کلی به پاسخ هایی که اندیشمندان اسلامی و غربی در رابطه با مفهوم فضای شهری اسلامی بیان کرده اند، دغدغه ی اصلی و اساسی مطرح شده در این گفتار خواهد »وجودی « بود. چرا که معنای فضای شهری در شهر اسلامی، مبتنی بر ارتباط بنیادین و وثیق ابعاد و فضا بررسی می شود » ماهیتی « . فرآیند تحول، همواره تابع ساز و کارها و نیروهای خاصی است که بررسی آن ها می تواند منطق و الگوی فضایی و شکل غالب کالبدی را در هر شهر بیانگر باشد. شهرسازی ایرانی اسلامی در مسیر دگرگونی - های خود در قرن معاصر با چالش های بسیاری در زمینه ی کالبد، فضا، منظر و ساختار روبرو بوده است. این مقاله با هدف بررسی چرایی دگرگونی ساختاری در کالبد و منظر شهری و تاثیرات متقابل این دو تعریف بر یکدیگر، با نگاه ویژه به شهر کرمان مدون شده است و این فرضیه مطرح می شود که تغییرات ساختارهای فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی به چه میزان صورت وساختار کالبدی شهر امروز را دچار دگرگونی کرده است و نتیجه ی آن بر اصالت وهویت شهر ایرانی - اسلامی چگونه می تواند باشد. این بررسی بطور خاص بر تحلیل خط آسمان شهر امروز و شهر قدیم متمرکز خواهد بود وتوجه به چرایی شکل کالبدی امروزین شهر ایرانی و کاهش کیفی منظر شهری وافزایش اغتشاشات بصری می باشد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، نگاهی بر ضرورت توجه به نقش خط آسمان در بازآفرینی شهر پایدار اسلامی - ایرانی با نگاه ویژه به شهر کرمان، کنفرانس بین المللی نخبگان عمران ,معماری و شهر سازی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/7925-Importance-of-skyline-on-renovation-of-Islamic-Iranian-cities---Case-Study:-Kerman,-Iran

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل