بررسی،شناسایی ورتبه بندی تاثیرگذارترین معیارهای ارزیابی پیمانکاران آب وفاضلاب بااستفاده ازتکنیک تاپسیس(مطالعه موردی:شرکت های آب وفاضلاب استان لرستان)

چکیده مقاله

مدیریت و ارزیابی وانتخاب پیمانکار یک قسمت اساسی از فرایندساخت و ساز است و بسیاری از محققین و صاحبنظران، مدیریت وتصمیم گیری را معادل وهم معنی تعریف کرده اند و مدیریت را چیزی جزتصمیم گیری ندانسته و معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می دهد و انجام وظایفی چون برنامه ریزی، ساماندهی و یا کنترل در درواقع کاری جز تصمیم گیری درباره نحوه وچگونگی انجام این فعالیت ها نیست. بنابراین تصمیمات نادرست و عدم توجه به روش های علمی و تکنیک های نامناسب تصمیم گیری در انتخاب پیمانکاران، زیان های فراوانی را متوجه سازمان ها وجامعه مینماید. ازاین رواغلب پروژه های عمرانی با مشکلاتی مانند افزایش هزینه، تطویل زمان اجراء ویا کاهش کیفیت ناشی از عدم انتخاب پیمانکار مناسب و شایسته برای پروژه مورد نظر مواجه هستند. درتحقیق حاضر باشناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب و ارزیابی پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب استان لرستان به بررسی و رتبهبندی آنها با استفاده ازتکنیک تاپسیس پرداخته شده است. در نهایت نتایج حاصله به سازمان ها، مهندسین ومشاوران فعال درصنعت آب و فاضلاب کمک خواهدکرد ومنجر به تصمیمات آگاهانه ترجهت انتخاب شایسته ترین پیمانکار خواهد شد .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حمید جعفری نیا؛علی توکلی راد؛علی صارمی نسب؛ ۱۳۹۵، بررسی،شناسایی ورتبه بندی تاثیرگذارترین معیارهای ارزیابی پیمانکاران آب وفاضلاب بااستفاده ازتکنیک تاپسیس(مطالعه موردی:شرکت های آب وفاضلاب استان لرستان)، دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10126-Review-and-identify-the-most-influential-criteria-to-manage-and-assess

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حمید جعفری نیا؛علی توکلی راد؛علی صارمی نسب؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل