ارزیابی تأثیر سرمایه گذاران نهادی در شفافیت اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

هدف اصلی این تحقیق بررسی، تأثیر سرمایهگذاران نهادی و هزینه نمایندگی و استقلال هیئت مدیره بر شفافیت اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1389 تا 1394 به صورت سالانه میباشد . در این تحقیق متغیرهای مستقل نسبت سرمایهگذاران نهادی و هزینه نمایندگی و استقلال هیئت مدیره و متغیرهای وابسته شفافیت اطلاعات )شکاف قیمت و شکاف نسبی قیمت( و نقد شوندگی سهام است که مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 115 شرکت پذیرفته شده است که با استفاده از مدل رگرسیون پانلی در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای حاکمیت شرکتی )هزینهنمایندگی، نسبت حضور سرمایهگذاران نهادی و استقلال هیئت مدیره( بر شفافیت اطلاعات )شکاف قیمت( تأثیر منفی دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

لیلا عبدی زاده؛زهرا رشیدی؛ ۱۳۹۵، ارزیابی تأثیر سرمایه گذاران نهادی در شفافیت اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10230-Evaluation-of-institutional-investors-in-information-transparency

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(لیلا عبدی زاده؛زهرا رشیدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل