بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در اندامهای مختلف گیاه نی در فاضلاب پالایشگاه گاز بید بلند و مقایسه با گیاه نی رشد یافته در تالاب شادگان

چکیده مقاله

یکی از مهمترین مشکلات جهانی که بویژه در ایران با توجه به اقلیم خشک آن بیشتر نمود پیدا کرده، مشکل کمبود آب است. این مسئله با توجه به بحث تخلیه فاضلابها و بویژه فاضلابهای صنعتی به دلیل ماهیت سمیشان به محیط زیست اهمیت تصفیه فاضلاب را دو چندان میکند. فلزات سنگین همچون کادمیوم، سرب و روی بخشی از نفت و به تبع آن فاضلاب حاصل از آن را تشکیل میدهند و از مهمترین آلایندههای صنایع نفت و گاز محسوب میشوند. توانایی گیاهان آبزی جهت جذب فلزات سنگین به خصوص برای تصفیه فاضلابهای صنعتی مورد توجه بسیار واقع شده است. با این حال به دلیل سازگاری این فناوری و همچنین کم هزینه بودن آن مورد توجه صاحب نظران زیادی قرار گرفته است. در این مطالعه بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین کادمیوم ) Cd (، سرب ) Pb ( و روی ) Zn ( در گیاه آبزی Phragmites australis پالایشگاه گاز بید بلند و تالاب شادگان مورد بررسی قرار گرفت. پس از نمونه برداری از هر دو منطقه، نمونهها به آزمایشگاه منتقل و با روشهای استاندارد در آون خشک گردیدند و میزان فلزات سنگین ذکر شده در سه بخش ریشه، ساقه و برگ گیاهان با استفاده از دستگاه جذب اتمی در سه تکرار مورد سنجش قرار گرفت.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سیده جنان حسینی؛سید منصور سید نژاد؛ ۱۳۹۵، بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در اندامهای مختلف گیاه نی در فاضلاب پالایشگاه گاز بید بلند و مقایسه با گیاه نی رشد یافته در تالاب شادگان، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10286-The-amount-of-heavy-metals-in-different-organs-of-the-Phragmites-australis

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سیده جنان حسینی؛سید منصور سید نژاد؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل