بررسی غلظت ذرات معلق کمتراز ۱۰ و ۵ / ۲ میکرون درهوای شهر شیراز و مقایسه آن با استانداردهای EPA و ملی

چکیده مقاله

مقدمه و هدف : براساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ذرات معلق مهم ترین آلاینده هوا در شهرهای بزرگ جهان است که از منابع مختلفی در هوا منتشر می شوند. از آنجا که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در شهر شیراز نیز ذرات معلق می باشد، بنابراین پایش این ذرات به منظور تدوین برنامه های کنترل آن ضروری است، لذا هدف این مطالعه بررسی میزان غلظت ذرات معلق هوا و مقایسه آن با استانداردها می باشد . روش بررسی : در این تحقیق ٤۵ ایستگاه انتخاب و نمونه برداری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با استفاده از دستگاه Dust trak انجام شد. بدین ترتیب طی سه ماه نمونه گیری )خرداد، تیر و مرداد( ۹٠ نمونه برای 2.5PM ( ٤۵ تا در صبح و ٤۵ تا در عصر( و ۹٠ نمونه برای 10PM ( ٤۵ تا در صبح و ٤۵ تا در عصر( بدست آمد و در مجموع ۱۸٠ نمونه برداشت گردید.نتایج : در طول دوره نمونه گیری از نظر آلاینده 10PM ، تیر ماه با میانگین ۱μg/m3 / ۱٧ آلوده ترین ماه و مرداد با میانگین ۱۳μg/m3 پاک ترین ماه بود. همچنین از نظر آلاینده 2.5PM ، تیر با میانگین ۱۱μg/m3 آلوده ترین ماه و مرداد با میانگین ٦٧μg/m3 / ۸ پاک ترین ماه بود. نتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان داد غلظت ذرات معلق 2.5PM و 10PM در اکثر مواقع کمتر از حد استاندارد بوده است .

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

مهدی شایق؛سید ابوالقاسم میرحسینی؛ ۱۳۹۵، بررسی غلظت ذرات معلق کمتراز ۱۰ و ۵ / ۲ میکرون درهوای شهر شیراز و مقایسه آن با استانداردهای EPA و ملی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10290-Studying-the-concentration-of-particulate-matter-less-than-10-and-2.5-micron

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(مهدی شایق؛سید ابوالقاسم میرحسینی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل