ارزيابي فرآيند حذف يون هاي کادميوم از فاضلاب سنتتيک با استفاده از نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسي

چکیده مقاله

کادميوم از طريق فاضلاب صنايع وارد منابع آب شده و باعث اختلال در عملکرد اندامهايی مثل کبد و
کليه ميشود. نانو ذرات آهن مغناطيسی از طريق مکانيسم جذب سطحی توانايی کنترل و حذف فلزات
سنگين از فاضلابهای صنعتی را دارد. هدف از اين پژوهش، بهينه سازی فرآيند جذب سطحی يونهای
کادميوم از فاضلاب سنتتيک با نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسی است . جهت بهينه سازی فرآيند جذب
سطحی کادميوم با نانو ذرات اکسيد آهن 4O3Fe ، پارامترهای pH ، زمان تماس، غلظت اوليه کادميوم،
غلظت نانو ذرات تحت شرايط مختلف مورد بررسی قرارگرفتند . همچنين مورفولوژی نانوذرات اکسيد آهن
مغناطيسی بوسيله دستگاه SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيشترين راندمان حذف
کادميوم 3 / 51 % بود که در شرايط ، pH=7 ، غلظت اوليه کادميوم برابر با 150 ميلی گرم در ليتر، دز
جاذب برابر با 2 ميلی گرم و زمان تماس برابر با 15 دقيقه بدست آمد.با توجه به راندمان بالای حذف
کادميوم در شرايط بهينه ، نانو ذرات مغناطيسی آهن توانايی جذب سريع و موثر فلز کادميوم را داشته و
به دليل جداسازی آسان نانو ذرات از محلول آبی توسط ايجاد ميدان مغناطيسی قابليت استفاده در صنايع
را دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

حديث داودي؛رويا مافي غلامي؛رضا جليل زاده؛ ۱۳۹۴، ارزيابي فرآيند حذف يون هاي کادميوم از فاضلاب سنتتيک با استفاده از نانو ذرات اکسيد آهن مغناطيسي، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/653-Evaluation-of-cadmium-ions-removal-from-synthetic-wastewater-Using-magnetic-iron-oxide-nanoparticles

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(حديث داودي؛رويا مافي غلامي؛رضا جليل زاده؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل