تاثیر اسانس سنبل الطیب بر افزايش عمر گلجايی گل شاخه بريده آلسترومريا رقم Bridal pink

چکیده مقاله

گل آلسترومریا یکی از زیباترین گلهای جهان است که به دلیل داشتن تنوع رنگ، گلهای زیبا و عملکرد بالا طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگ و ریزش گلبرگ در بیشتر ارقام از مهمترین عوامل محدود کننده در طول عمر این گل میباشد. در این پژوهش تاثیر اسانس گیاهی سنبلالطیب با غلظتهای 57 و ۵۲7 میلیگرم بر لیتر به صورت محلول نگهدارنده بر روی گل آلسترومریا رقم بریدال پینک مورد مقایسه قرار گرفت. این آزمایش در تیرماه ۵931 در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام شد. صفات طول عمر گلجایی، میزان جذب محلول، میزان کلروفیل، کاروتنوئید ارزیابی شد. بیشترین میزان جذب محلول، کلروفیل و کاروتنویید در تیمار سنبلالطیب ۵۲7 میلیگرم در لیتر مشاهده شد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تاثیر اسانس سنبل الطیب بر افزايش عمر گلجايی گل شاخه بريده آلسترومريا رقم Bridal pink، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10291-Effect-of-Valeriana-officinalis-oil-on-the-increase-vase-life-of-cut-flowers-Alstroemeria-Bridal-pink

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل