تاثیر تنش کم آبی بر روی خصوصیت فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita)

چکیده مقاله

نعنا فلفلی با نام علمی Mentha piperita ب ا خواص دارویی متعددی مورد توجه محققان قرار دارد. ازآنجاکه، گیاهان جنس نعنا به کم آبی حساس می باشندبررسی های بسیاری جهت تعیین سطح رطویتی مناسب برای رشد گیاه صورت گرفته است..بدین منظور در شرایط گلخانه ای تحقیقی در گلخانه دانشگاه امام خمینی )ره( به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل چهار سطح آبیاری 100 ،% 75 ،% 65 % و 55 % ظرفیت زراعی می باشد که پس از اعمال تیمارها ، تعدادو طول ریزومها، ارتفاع بوته و تعداد برگها ، میزان کلروفیل و میزان محتوای نسبی آب) RWC ( اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که به طور محسوسی سطوح مختلف FC در سطح پایینتر از 100 % ظزفیت زراعی تاثیرهای متفاوتی بر شاخصهای مورد بررسی دارند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

بهارا رستمی نیا؛رحیم حداد؛بهور اصغری؛ ۱۳۹۵، تاثیر تنش کم آبی بر روی خصوصیت فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه نعنا فلفلی (Mentha piperita)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10293-the-effect-of-drought-stress-on-morphological-and-physiological-properties-of-peppermint

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(بهارا رستمی نیا؛رحیم حداد؛بهور اصغری؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل