تاثیرعوامل انسانی، فرهنگی واجتماعی برعدم اجرای طرح پیشنهادی پست دوم در شرایط بحران(کد 2)در جمعیت هلال احمر ایران

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل انسانی، فرهنگی واجتماعی بر عدم اجرای طرح پیشنهادی پست دوم در شرایط بحران )کد 2( در جمعیت هلال احمر ایران بوده است. جامعه آماری شامل مدیران عامل ومعاونین و کارشناسان جمعیتهای هلال احمر سراسر کشور در حوزه مدیریت امداد بوده است و تعداد 242 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند وبرای جمع آوری اطلاعات از ابزار اندازه گیری مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شده است. نتایج نشان داد عوامل فوق الذکر نقش عمده ای در عدم اجرای کد 2 )پست دوم در شرایط بحران( داشته اند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

فاطمه جباریان؛سید مهدی الوانی؛ناصر حمیدی؛ ۱۳۹۵، تاثیرعوامل انسانی، فرهنگی واجتماعی برعدم اجرای طرح پیشنهادی پست دوم در شرایط بحران(کد 2)در جمعیت هلال احمر ایران، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10391-Studying-of-the-Human,-cultural-and-social-Barriers-in-the-implementation

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(فاطمه جباریان؛سید مهدی الوانی؛ناصر حمیدی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل