تحلیل گفتمان

چکیده مقاله

اهمیت بخشی به مسائل زنان و خانواده یکی از الزامات مهم تحقق اهداف و سیاست های مربوط به برنامه های توسعه است . یکی از پیش شرط های لازم برای طراحی الگوی بومی توسعه در ایران ، تحلیل گفتمان انتقادی اسناد بالادستی همچون برنامه های تو سعه پنج ساله ک شور می با شد . هریک از این برنامه ها متاثر از گفتمان کلانی ا ست که بر آن هژمونی یافته و تبیین کننده نظام معانی ، مفاهیم و روابط درون آن ا ست . فرض کلی بر این ا ستوار ا ست که برنامه ش شم حا صل تجمیع و جذب برخی از ن شانه ها ا صلی دو برنامه پنج ساله منت سب به گفتمان ا صولگرا و ا صلاح طلب ا ست که هدف آن طراحی یک مدل جامع و بومی برای توسعه می باشد . به بیانی دقیق تر ، تعدیل ، بازتعریف و چینش هدفمند عناصر و دال های توانمند سازی ، آزادی ، تحکیم خانواده و توسعععه عفاف و حجاب ، مسععتخرر از برنامه های چهارم و پنجم ، سععاخت و نظام معنایی گفتمان اعتدال گرای برنامه ش شم را ذیل دال مرکزی عدالت جن سیتی مف صل بندی جدیدی نموده ا ست . همچنین به نظر می ر سد گفتمان حاکم بر این برنامه به رهیافت نظری آمارتیا سن درباره ارتباط مفاهیم آزادی ، جن سیت و تو سعه ، نزدیک تر از سایر دیدگاه ها باشععد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، تحلیل گفتمان "زنان و خانواده" در برنامه ششم توسعه با رویکرد "عدالت جنسیتی" و "توانمندسازی" ؛ با نگاهی انتقادی به دو برنامه پیشین، سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10411-Discourse-Analysis-(women-&-family)-in-the-sixth-development-plan

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل