بررسی رابطه پیاده سازی سیستم های نوین فناوری اطلاعات با تحقق بهبود اهداف سازمان (مطالعه موردی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ارومیه)

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه پیاده سازی سیستم های نوین فناوری اطلاعات با تحقق بهبود اهداف سازمان )مطالعه موردی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ارومیه( می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیقهای کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا درقالب تحقیقات پیمایشی قراردارد . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ارومیه میباشد، که تعداد این افراد 037 نفر بوده، که از این تعداد با روش کوکران، 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه، که شامل 32 سوال بوده که روایی 7( بدست آمد که نشان دهنده قابلیت / مناسبی داشته و پایایی آن نیز )ضریب آلفا کرونباخ 067 اعتماد مناسب پرسشنامه است

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر مهران مولوی؛اوین رفیع نیا؛ ۱۳۹۵، بررسی رابطه پیاده سازی سیستم های نوین فناوری اطلاعات با تحقق بهبود اهداف سازمان (مطالعه موردی اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ارومیه)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10489-Check-Relation-Walking-systems-New-Information-Technology-With-Realization

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر مهران مولوی؛اوین رفیع نیا؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل