بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این تحقیق، به علت غیر فعال بودن معامله )خرید و
فروش( سهام یا غیر بورسی بودن شرکت های نوظهور، مراحل چرخه عمر به سه شكل رشد، بلوغ و
افول تعریف شده و از مرحله تولد یا ظهور چشم پوشی شده است. لذا، در این پژوهش در پی یافتن
پاسخی برای این سوال هستیم که آیا چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد یا خیر؟ بنابراین محققین ضرورت دیدند تا با بررسی تاثیر
چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
مشخصا تاثیر شرکت های با رشد بالغ، رشد زیاد و رشد کم، پاسخ مناسبی به علاقه مندان و ذی-
نفعانی که مشتاق به دانستن اثر تاثیر چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری هستند، ارائه دهد. با توجه
به اینكه ادعاهای بیان شده بود، بین کم بودن و بالابودن و بالغ بودن رشد شرکت با محافظه کاری
رابطه معنی داری وجود دارد نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین کم بودن و بلابودن و بالغ
بودن رشد شرکت با محافظه کاری را تایید نمی کند. . به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده
SPSS و Excel ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای
22 استفاده شده است. نتایج این فرضیه با تحقیق کرمی و عمرانی با عنوان تاثیر چرخه عمر شرکت
و محافظه کاری بر ارزش شرکت مغایرت، تكاپو و شاه منصوری با عنوان تاثیر شاخص های چرخه
عمر شرکت ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت های بورس اوراق بهادار و تحقیق صیامی و
عیوضلو بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مشابهت ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

یزدان رستمی؛شیرین پور امیدیان؛مهشید منطقی؛ ۱۳۹۴، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد وحسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/10669-Investigating-the-effect-of-company-life-cycle-on-conservatism-in-companies-admitted-to-stock-exchange-Tehran-Securities

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(یزدان رستمی؛شیرین پور امیدیان؛مهشید منطقی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل