بررسی تأثیر محافظه کاری بر سهامدارن نهادی و مدیریت سود

چکیده مقاله

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر تمرکز سهامداران نهادی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. محافظه کاری به عنوان متغیر مستقل و تمرکز سهامداران نهادی و مدیریت سود به عنوان متغیرهای وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است. جامعه آماری اطلاعات صورتهای مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 9831 تا 9818 است.پژوهش حاضر دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است.پس از انجام مراحل آماری به کمک نرم افزار EVIEWS 7 به روش رگرسیون OLS فرضیه های پژوهش که عبارت بودند از: محافظه کاری حسابداری بر تمرکز سهامداران نهادی تأثیرگذار است.و محافظه کاری حسابداری بر مدیریت سود تأثیرگذار است و محافظه کاری حسابداری بر تمرکز سهامداران نهادی و مدیریت سود تأثیرگذار است مورد آزمون قرار گرفتند که هر سه فرضیه تأیید شدند. لذا محافظه کاری حسابداری بر تمرکز سهامداران نهادی و مدیریت سود تأثیر گذار است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.پگاه شریفات؛2.دکتر علیرضا غیاثوند؛3.معصومه طباطبائی؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر محافظه کاری بر سهامدارن نهادی و مدیریت سود، کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9338-The-effect-of-institutional-ownership-and-conservatism-on-earnings-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.پگاه شریفات؛2.دکتر علیرضا غیاثوند؛3.معصومه طباطبائی؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل