بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر پایداری سودو نسبت قیمت به سود هر سهم

چکیده مقاله

شرکت ها به دلایل مختلفی از محافظه کاری حسابداری استفاده می کنند. استفاده از محافظه کاری می تواند دارای اثرات زیادی باشد. از مواردی که ممکن است تحت تاثیر محافظه کاری حسابداری قرار بگیرد می توان به پایداری سود و نسبت قیمت به سود هر ) اشاره کرد. در این تحقیق به بررسی ارتباط و تاثیر محافظه کاری (شرطی و غیر شرطی) بر پایداری سود و نسبت P/E( سهم ) که توسط خان و 7991(1 قیمت به سود هر سهم  پرداختیم. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی اعمال شده از مدل باسو ) استفاده می کنیم. 9000(3 ) تعدیل شده است  و برای اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی از روش گیولی و هاین 9009(2واتس شرکت پذیرفته شده در 700 ) استفاده شده است. اطلاعات مالی 9072(4 برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل های چن و همکاران 78  تا 7831بورس اوراق بهادار تهران، که طی سال های  در بورس فعالیت داشتند را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می 97 دهد که بین محافظه کاری و پایداری سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، همچنین بین محافظه کاری شرطی و پایداری سود، و محافظه کاری غیر شرطی و پایداری سود  نیز رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین محافظه کاری و نسبت قیمت به  رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با نسبت قیمت به سود هر (P/E)سود هر سهم سهم رابطه معنی داری وجود ندارد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

سحرآقاجان زاده لنگرودی ؛غلامرضا محفوظی ؛محسن محمد نوربخش لنگرودی ؛ ۱۳۹۳، بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر پایداری سودو نسبت قیمت به سود هر سهم، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13409-Investigating-the-effect-of-conditional-and-nonconditional-conditional-conservatism-on-the-stability-of-the-profit-and-the-ratio-of-the-price-to-the-profit-of-each-share

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(سحرآقاجان زاده لنگرودی ؛غلامرضا محفوظی ؛محسن محمد نوربخش لنگرودی ؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل