بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

چکیده مقاله

این پژوهش ارتباط بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی و اثر افشاء با کیفیت بالا بر میزان محافظه کاری شرطی و غیرشرطی به کار رفته در صورتهای مالی را بررسی می کند.برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس  استفاده شده است. برای اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی از طبقهبندی 7837 تا 7831 اوراق بهادار تهران طی سالهای بورس اوراق بهادار در این زمینه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین محافظهکاری شرطی و کیفیت اطلاعات حسابداری ارتباطی مشاهده نشد اما محافظهکاری غیرشرطی کمتری در شرکتهای با کیفیت اطلاعات پایین وجود دارد. در شرکتهای با کیفیت پایین محافظهکاری شرطی و غیرشرطی ارتباط معکوسی با یکدیگر دارند ولی در شرکتهای با کیفیت اطلاعات حسابداری بالا بین این دو نوع محافظهکاری ارتباطی مشاهده نشد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

صغری کرمدار؛محمدرضا عباس زاده؛مهدی جباری نوقابی؛ ۱۳۹۴، بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1081-The-relationship-between-the-quality-of-accounting-and-conditional-and-unconditional-conservatism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(صغری کرمدار؛محمدرضا عباس زاده؛مهدی جباری نوقابی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل