تحلیل رابطه میان محافظه کاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران

چکیده مقاله

در این پژوهش، رابطه میان محافظهکاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران مورد مطالعه قرار گرفته  ساله 1 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 561 است. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر تعداد ) اندازهگیری شده است. 5331 ) است. محافظهکاری شرطی بر اساس مدل مطرح شده توسط باسو ( 5831 تا 5811 (سالهای فرضیههای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره و آزمون مقایسه میانگینها آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین خطای پیشبینی سود مدیران و محافظهکاری شرطی رابطه معنیدار و منفی وجود دارد؛ به این معنی است که اعمال رفتار محافظهکارانه در گزارشگری سود، کاهش خطای پیشبینی سود و به عبارتی بهبود کیفیت پیشبینی سود مدیریت را به دنبال خواهد داشت. همچنین شواهد نشان داد که میان محافظهکاری حسابداری در شرکتهای دارای خطای خوشبینی و شرکتهای دارای خطای بدبینی در پیشبینی سود توسط مدیران، اختلاف معنیداری وجود دارد. 

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

1.محمد حسنی؛2.میترا طلابخش؛ ۱۳۹۴، تحلیل رابطه میان محافظه کاری شرطی و خطاهای موجود در پیشبینی سود مدیران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/1127-Analysis-of-the-relationship-between-conditional-conservatism-and-errors-in-predicting-the-Manager

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(1.محمد حسنی؛2.میترا طلابخش؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل