بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذار نهادی و دستکاری سود بر اساس قانون بن فورد

چکیده مقاله

هدف این پژوهش، بررسی روابط بین محافظه کاری، سرمایه گذار نهادی و دستکاری سود با استفاده از قانون بن فورد است. این تحقیق شامل دو فرضیه می باشد. فرضیه اول به بررسی تاثیر محافظه کاری بر مدیریت سود بر اساس قانون بن فورد میپردازد. جهت بررسی فرضیه اول ابتدا شرکت ها بر اساس میزان محافظه کاری به چهار سطح تقسیم شده وتوزیع رقم اول تا چهارم سود بعد از کسر مالیات بازه اول و چهارم با توزیع بن فورد سنجیده می شود. فرضیه دوم تاثیر تعامل محافظه کاری و مالکیت نهادی بر مدیریت سود را بررسی می کند لذا هر چارک محافظه کاری بر اساس میانه مالکیت نهادی به دو قسمت  با قانون بن فورد مقایسه ، تقسیم شده و این بار توزیع رقم اول تا چهارم سود بعد از کسر مالیات در هر دو زیر مجموعه هر بازه می شود. جامعه آماری در این تحقیق  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. مدل آماری رگرسیون یک یا چند متغیره بوده که با نرم افزار ایویوس انجام شده، chi همچنین از آزمون  نیز استفاده شده است. مجموعه داده های این تحقیق بر اساس SPSS در نرم افزار z - و آزمون square جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که صورت 1631 تا 1631 شرکت فعال در بورس تهران از 36 های مالی خود را بر اساس محافظه کاری تهیه می کنند کمتر درگیر فعالیت های دستکاری سود می شوند. همچنین بسته به میزان محافظه کاری رابطه مالکیت نهادی و دستکاری سود متفاوت است. نتایج برای تصمیم گیری سرمایه گذاران نقش مهمی ایفا می کنند.  

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

دکتر فروغ حیرانی؛مرضیه نعمتی؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذار نهادی و دستکاری سود بر اساس قانون بن فورد، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/13418-Investigating-the-relationship-between-accounting-conservatism,-institutional-investor-and-profit-manipulation-under-the-law-of-Ben-Ford

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(دکتر فروغ حیرانی؛مرضیه نعمتی؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل