تاثیر محدودیت مالی بر رابطه ناکارآیی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری

چکیده مقاله

در بازارهای کارا ، تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ارتباطی به دسترسی به منابع مالی ندارد . اما در واقعیت بازار سرمایه نمی تواند به صورت کاملا کارا عمل کند و شرکت ها در عمل در بازار های ناکارا مشغول به فعالیت هستند. شرکت ها در دسترسی به منابع داخلی محدودیت دارند و از طرفی منابع خارجی نسبت به منابع داخلی گران تر هستند. بدین منظور ، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف ، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع ، مورد توجه قرار دهد. هدف این تحقیق ،بررسی تاثیر محدودیت مالی بر رابطه ناکارآیی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری ، جهت آگاه ساختن مدیران ، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابداری ، نسبت به مطلوبیت محافظه کاری حسابداری در شرکت های با محدودیت مالی و سایر شرکت ها ، به عنوان یک ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری است . جامعه آماری تحقیق حاضر ، شامل 92 شرکت است که برای دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شده اند . در این تحقیق، ناکارآیی سرمایه گذاری از طریق باقیمانده های مدل رگرسیونی ارائه شده توسط وردی(2006) محاسبه شده است . همچنین، محافظه کاری حسابداری از طریق مدل باسو(1997) اندازه گیری شده است در این تحقیق برای تشخیص شرکت های دارای محدودیت مالی از شاخص KZ استفاده شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و نیز نشان داده شد این رابطه منفی و معنی دار بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای محدودیت مالی نسبت  به سایر شرکت ها شدیدتر است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

امیر سویزی؛دکتر فرزانه حیدر پور؛ ۱۳۹۵، تاثیر محدودیت مالی بر رابطه ناکارآیی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/12371-The-effect-of-financial-constraints-on-the-relationship-between-investment-inefficiency-and-accounting-conservatism

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(امیر سویزی؛دکتر فرزانه حیدر پور؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل