مقایسه ی ترکیبات شیمیایی پونه و نعناع معمولی در شهرستان کاشمر خراسان رضوی

چکیده مقاله

گیاهان مختلف، ترکیبات شیمیایی متفاوتی دارند. همچنین شرایط منطقه و رویشگاه یک گیاه نیزبرساختار شیمیایی و ترکیبات موجود در آن مؤثر است. از جمله گیاهان رایج و متداول که در زندگی مردم نقش بسزایی دارند، می توان به گیاهان نعناع و پونه از خانواده نعناعیان اشاره کرد. در این مقاله بر آن شدیم این دو گیاه را که از شهرستان کاشمر خراسان رضوی جمع آوری شده بود، از نظر شیمیایی مورد بررسی قرار دهیم و میزان ترکیبات موجود  در آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. در تحقیقات انجام شده اسانس فرار دو گیاه پونه و نعناع با استفاده از دستگاه کلونجراستخراج گردید و سپس با استفاده از دستگاه GC-MS ترکیبات شیمیایی دو گیاه تعیین شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که این دو گیاه ازنظر ترکیبات شیمیایی صرف نظر از چند مورد تفاوت، اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند.از بین ترکیبات موجود در پونه ،carvone oxide 18.81%، Pulegone ،%18.21 Piperitenone 11.28% و cineole-8,1 8.88% درصد بیشتری را شامل می شوند و در نعناع معمولی carvone oxide،%11.18 Piperitenone  11.81% وcineole-8,1 1..8% بیشترین مقادیر را به خود اختصاص می دهند.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

خدیجه قبدیان؛راحله ژیانی؛مریم عباسیان؛خدیجه قبدیان؛مریم عباسیان ؛ ۱۳۹۴، مقایسه ی ترکیبات شیمیایی پونه و نعناع معمولی در شهرستان کاشمر خراسان رضوی، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11084-Comparison-of-Pune-and-Peppermint-Chemical-Compositions-in-Kashmar,-Khorasan-Razavi

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(خدیجه قبدیان؛راحله ژیانی؛مریم عباسیان؛خدیجه قبدیان؛مریم عباسیان ؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل