تاثیر دست آوردها و پیشرفت صنعت هسته ای در روابط بین الملل و اقتصاد ایران

چکیده مقاله

سياست خارجي جمهوري اسلامي ایران با کسب تجربه هاي عيني و ملموس از جنگ ایران و عراق و تحولات مربوط به آن  از جمله سياست ها و موضع گيري هاي دو ابرقدرت آمریكا و شوروي و کشورهاي غربي در قبال جنگ و شناخت اهميت و نقش قدرت صنعتي و تكنولوژي در موقعيت و وزن کشورها  رویكردي مبتني بر قدرت و واقع گرایي پيدا کرد. در همين راستا بود که صنایع نظامي و تسليحاتي ایران گسترش و پيشرفت هاي فوق العاده اي یافت. دستيابي ایران به دانش صلح آميز هسته اي و پيش بيني دیگر موفقيت هاي آتي آن در این زمينه، نقش مهمي در تغيير توازن قدرت در منطقه خليج فارس و خاورميانه داشته است؛ به اضافه اینكه در کيفيت مناسبات سياسي ایران با کشورهاي عربي خليج فارس و امنيت منطقه، تاثير ویژه خود را داشته است .برنامه هستهاي ایران ،نخستين مناقشه از پایان جنگ سرد و مهمترین مسئله تاثيرگذار بر وحدت کشورهاي غربي پس از حمله عليه عراق در سال 3002 محسوب ميشود که در آن کشورهاي اروپایي به طور مشترك نقش رهبري سياسي و دیپلماتيك را در یك مسئله امنيتي بر عهده گرفتند. اتحادیه اروپا به دليل تلاش براي ارتقاي جایگاه خود در عرصه بين المللي ،تهدید هژموني گري آمریكا،جلوگيري از تبدیل مناقشه ایران به یك جنگ تمام عيار، حفاظت از معاهدات بين المللي

،حضور و نقش موثر و پویا در منطقه ،اثبات نقش و توانمندي اروپا درمدیریت و حل وفصل صلح آميز بحران هاي بين المللي و جلب اعتماد و همكاري ایران به ایفاي نقش در این پرونده پرداخت که در این مسيرنيز با محدودیت ها و مشكلاتي نظير اختلاف عميق ایران وایالات متحده و عدم رابطه دیپلماتيك بين این دو و استفاده ایران از اختلاف نظر و رفتار اتحادیه اروپا و ایالات متحده براي مدیریت پرونده ، روبرو شده است.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۴، تاثیر دست آوردها و پیشرفت صنعت هسته ای در روابط بین الملل و اقتصاد ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11088-Impact-of-the-achievements-and-progress-of-the-nuclear-industry-in-international-relations-and-Iranian-economy

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل