بررسی تأثیر قومیت بر رفتار خرید مصرف کننده ) با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن، جنسیت و تحصیلات (

چکیده مقاله

محیط فرهنگی از نیروهایی تشکیل شده است که ارزشها، احساسات، برتریها و رفتارهای اولیه را تحت تاثیر قرارمیدهد این محیط فرهنگی در بازاریابی و تبلیغات باید مورد توجه قرار بگیرد. هویت قومی و زبان از اجزای محیط فرهنگی جوامعمی باشد. ما در این تحقیق به دنبال تعیین تاثیر هویت قومی و زبان قومی مورد استفاده در تبلیغات بر روی رفتار خرید مصرفکنندگان بوده ایم . در این بین متغیر های جنسیت، سن و تحصیلات نیز به عنوان متغیر تعدیل گر بررسی شدند. جامعه موردمطالعه و زبان مورد مطالعه در این تحقیق به ترتیب جامعه شهر قم و زبان عربی بودهاند. نتایج این تحقیق،نشان میدهد که درجامعه عرب زبانان قم نگرش مثبتی نسبت به کالاها و خدمات به شرط انطباق با قومیت آنها وجود دارد و همچنین استفاده از زبانقومی در تبلیغات موجب افزایش رفتار خرید می شود و با توجه به اینکه اکثر افراد این جامعه تمایل بالایی به استفاده از زبان عربیدارند، تبلیغات با زبان عربی را نیز ترجیح میدهند. در نهایت با بررسی نقش تعدیل کنندگی سن، جنسیت و تحصیلات به ایننتیجه رسیده ایم که این متغیرها هیچ تعدیلی در رابطه میان هویت قومی و رفتار خرید مصرف کننده ایجاد نمی کنند

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

جواد رادمهر؛دکتر محمد حقیقی؛ ۱۳۹۴، بررسی تأثیر قومیت بر رفتار خرید مصرف کننده ) با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن، جنسیت و تحصیلات (، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/11266-Investigating-the-effect-of-ethnicity-on-consumer-purchasing-behavior-(considering-the-role-of-age-moderator)-Gender-and-Education-(

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(جواد رادمهر؛دکتر محمد حقیقی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل